Pro danych Core iOS: Dostęp do danych i silnika Trwałość dla iPhone, iPad i iPod touch

Na podstawie

stosunkowo nowej Cocoa Touch zestaw interfejsów API i bibliotek, w ramach danych Core jest już dostępna i dostępnybibliotek, w ramach danych Core jest już dostępna i dostępny dla rozwoju aplikacji i

używania na iPhone, iPad i iPod touch. Pro danych Core iOS wyjaśnia, jak używać ramach danych Core iOS. Książka wyjaśnia, zarówno jak i dlaczego do korzystania z danych Core, od prostych do zaawansowanych

technik. Obejmujących wspólne i skomplikowanych wzorów, wytrwałość, ta książka przygotowuje jakiś deweloper iOS do przechowywania i pobierania danych dokładnie i skutecznie. Kroki czytelnika podstawowych danych czytelników Absolwenci na zaawansowane wykorzystanie zobowiązuje, jak dostroić i zoptymalizować trwałość Co dowiesz się Organizowanie danych odpowiednio Persist danych efektywnie

wykorzystać narzędzia firmy Apple skutecznie tworzenie aplikacji Core Data użyć danych Core w zaawansowanej wersji ustawień i migracji danych, aplikacji rozwijać Kto ta książka jest dla wszystkich iPhone,

iPad

i iPod dotknąć deweloperów, których wnioski zarządzać dowolną ilość danych.
Amazon Sales Rank: # 35689 w książki opublikowane: 2011-01-28 Data wydania: 2011-01-28 Format: Liczba książek elektronicznych Kindle przedmiotów: 1

Post navigation